Ještě počkám, potřebuji se v tom více zorientovat

Další informace nepovažujete za "omáčku", ale naopak za potřebné podklady, zda vůbec s Výchovou SRO začít. A pokud ano, tak mít co nejjasnější představu, co a jak dělat jinak než dosud. Tak pojďme společně na to.

Na úvod vám pomůže ukázka čtyř konkrétních příkladů ze života. Dozvíte se, jak se v nich kdo zachoval a jaké měl jiné možnosti, jaký kdo v sledoval cíl, co očekával a jaký vliv to mělo na dítě. Další část nazvaná příznačně Skluzavky vám podle vašeho výběru nabídne pestrou mozaiku více než třiceti do sebe zapadajících důvodů a souvislostí, proč volit Výchovu SRO a kudy se do ní "sklouznout". Takto připraveni se snáze pustíte do vlastní výchovné "esero" praxe spočívající v postupném osvojování si tří klíčových kroků, podrobně vysvětlených. Své průběžné výchovné úspěchy i případná dílčí zaváhání či pochybnosti si budete moci porovnávat s dalšími příklady výchovných situací, jako například ukončování činnosti, svlékání, oblékání a další. Inspirovat vás jistě budou mnohé známé osobnosti, neboť i ony si prošly členitým terénem své výchovy😊 i výchovy svých dětí a mají i nám co říci. Držím vám palce, abyste ty tři výše zmíněné kroky činili rádi a těšili se na ně. Aby vám spolu se třemi šťastnými sedmičkami, které do Výchovy SRO investujete, přinesly do vaší rodiny nebo jiné blízké skupiny pohodu z rozvoje, svobody a odpovědnosti jednoho každého/jedné každé z vás i ve vašich vzájemných vztazích. 

Tento podrobnější návod spadá do placené části. Cenu za placenou část uhraďte laskavě na účet 318383646/0300 . Nezapomeňte připsat do zprávy 

- své jméno a příjmení

- svůj e-mail nebo telefonní číslo, abych vám mohl potvrdit příjem zaplacené částky a zaslat přístup do placené části.

Děkuji. - Kompletní ceník zde.