CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB PRO ŠÍŘENÍ VÝCHOVY SRO

Stručné, věcné konzultování dílčích nejasností, výměna zkušeností po telefonu, e-mailem nebo obdobným způsobem je zdarma. 

Objednání si placené části Výchovy SRO přes web nebo facebook 777.

Osobní představení Výchovy SRO (termín, místo a způsob platby po dohodě)

SOUKROMÉ OSOBY

Platících osob    Kč/osoba   (Rodiče /pěstouni/ v 1 rodině = 1 osoba.):

         1                         888

2-4                           777                      

6-10                         666

11-15                        555

Od počtu 16 a více osob jednotná cena za všechny dohromady 7 777 Kč,

ORGANIZACE (spolky, firmy apod.)

Neziskovky - jednotná cena 3 333 Kč,

Ostatní - jednotná cena 6 666 Kč.

(Ostatní = ziskovky a.s., s.r.o. apod., dále státní správa, samospráva apod.)

Cestovné - 5 Kč/km z Benešova nebo z Třebíče (co bude pro objednavatele výhodnější)