CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB PRO ŠÍŘENÍ VÝCHOVY SRO

Stručné, věcné konzultování dílčích nejasností, výměna zkušeností po telefonu, e-mailem nebo obdobným způsobem je zdarma. 

Objednání si placené části Výchovy SRO přes web nebo facebook nyní s velkou předvánoční slevou, místo obvyklých 777 Kč jen 555 Kč, objednáte-li si přístup k ní během listopadu, nebo 666 Kč, objednáte-li si jej v prosinci 2022. (viz zde).

Osobní představení Výchovy SRO (termín, místo a způsob platby po dohodě)

SOUKROMÉ OSOBY

Platících osob    Kč/osoba   (Rodiče /pěstouni/ v 1 rodině = 1 osoba.), předvánoční slevy 2022:

                                                             listopad              prosinec

1-2                            888                     666                        777

3-5                           777                      555                         666

6-10                         666                     444                         555

11-15                        555                      333                         444

Od počtu 16 a více osob jednotná cena za všechny dohromady 7 777 Kč, předvánoční sleva:  listopad 5 555 Kč, prosinec 6 666 Kč.

ORGANIZACE (spolky, firmy apod.)

Neziskovky - jednotná cena 3 333 Kč, předvánoční sleva: listopad 1 111 Kč, prosinec 2 222 Kč.

Ostatní - jednotná cena 6 666 Kč.   předvánoční sleva: listopad 4 444 Kč, prosinec 5 555 Kč.

(Ostatní = ziskovky a.s., s.r.o. apod., dále státní správa, samospráva apod.)

Cestovné - 5 Kč/km z Benešova nebo z Třebíče (co bude pro objednavatele výhodnější)