Klidná výchova do neklidné doby


Výchova  SRO

Rozvoj 
v    hranicích 
Svobody   a   Odpovědnosti

Co je Výchova SRO     

Pomocník pro všechny, kteří řeší výchovné problémy s dětmi různého věku, nejsou s účinkem používaných postupů spokojeni a hledají něco jiného a pokud možno lepšího. Jako svého času já😊. 

OD  NÁTLAKU  K  VOLBĚ,  OD  VOLBY  K  VOLBĚ  S  ODPOVĚDNOSTÍ

Moje generace do sebe svobodu a odpovědnost v pravém významu těch hodnot ve svém mládí nevstřebala, až v dospělosti je začala z různých stránek doopravdy poznávat a chápat. Svoboda a odpovědnost nevyrůstaly v nás, přejímali jsme je, na rozdíl od občanů v tradičních demokraciích západní civilizace. Širším cílem Výchovy SRO, nad rámec rodinné výchovy, je proto vytvořit dětem prostředí, které v souladu s přirozeným vývojem jejich psychiky jim umožní svobodně a odpovědně jednat, oblíbit si svobodu i odpovědnost, chtít je, dožadovat se jich, žíznit po nich a jednat podle nich.

Výchova SRO představuje jednoduchý způsob výchovy. Využívá tzv. Paretova pravidla 80/20 (80 % důsledků pramení z 20 % příčin). Vše si řídíte sami. Soustředíte se na tři klíčové hodnoty (to je těch 20% ze všeho vašeho výchovného úsilí způsobujících 80% chování), Přesto ovlivňujete celou osobnost dítěte (nebo dospělého) v mnoha každodenních i významných životních situacích. Jednoduše se zaměřujete na rozvoj (R), přesněji na rozvojové možnosti v konkrétních situacích, pomocí dvou opěrných, vzájemně na sebe navázaných hodnot, svobody (S) a odpovědnosti (O) a v jejich hranicích . Jejich vzájemná provázanost vylučuje, aby si dítě dělalo jen to, co chce, a také, aby si dospělý dělal s dítětem, co chce on. 

Postupným rozšiřováním svobody a převáděním odpovědnosti za vlastní volbu dítěte včetně jejích následků ze sebe na něj mu vytváříte stále větší prostor k bezpečnému, nebojácnému a sebejistému rozvoji sebe sama. Jedinečnou výhodou Výchovy SRO je její univerzální využívání v nejrůznějších činnostech, aniž byste se museli učit nové výchovné "techniky". Po pravdě budiž ale uvedeno, že nezahrnuje řešení všech výchovných otázek, především ne těch, v nichž dominuje zajišťování nenahraditelných citových nebo biologických potřeb, např. přijetí, bezpodmínečná láska, kojení, vyvážená strava apod.

Co Výchovou SRO získáte? Vztah se svým dítětem, dětmi, zpevněný vzájemnou důvěrou v jeho, jejich i ve vaše schopnosti poradit si s běžnými i tzv. životními výzvami. Poznáte lépe jeho i svoje možnosti.. Bude vás "dnes a denně" překvapovat tím, co nového dokáže díky vám už jen tím, že jste mu dali více svobody k objevování, rozhodování a jednání v rámci vámi nebo vzájemně stanovené odpovědnosti jak vaší, tak jeho. S velkou pravděpodobností, kterou zatím není možné ověřit, bude dítě nasáté vědomím souvislosti svobody a odpovědnosti značně odolnější vůči nejrůznějším formám manipulace s hodnotami i lidmi jak ve svém dětském ("partičky", šikana, apod.),  tak v dospělém věku (např. klamavá reklama, politická manipulace apod.).

Výchova SRO najde své uplatnění především v rodinné výchově. Ale nejen v ní. Jejím prostřednictvím mohou dospělí pomáhat dětem s rozvojem jejich různorodých talentů i v prostředí školním a zájmovém. Z vlastní zkušenosti vím, jak může už od dětského věku přispět k výchově iniciativních, odolných a přitom zodpovědných osobností, nikoliv stádních ovcí, také ve sportu všech výkonnostních úrovní včetně těch nejvyšších. 

Teď už víte, že Výchova SRO neznamená výchovu s ručením omezením, ale dostupný, jednoduchý, široce použitelný, přitom účinný výchovný návod pro dnešek i budoucnost.

Svoboda a odpovědnost jako nejzákladnější základ rozvoje člověka, jedinců, rodin, skupin, lidstva. 

Svoboda a odpovědnost jako životní princip v každém věku, nejúčinněji od mala. 

Dvě poznámky k tomuto principu zde.